Disclaimer

Algemeen
Op www.gokspelletjes.info bieden wij een verzameling gratis demo spellen aan die eigendom zijn van het online OneCasino. Wij zijn dus geen eigenaar van de spellen. Verder publiceren wij teksten, afbeeldingen en andere materialen die we zelf hebben gemaakt, of door derden zijn aangeleverd. Wij behouden hierbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarvoor aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.gokspelletjes.info is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
De op www.gokspelletjes.info aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ons en/of de daadwerkelijke aanbieder / eigenaar OneCasino.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ons. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.gokspelletjes.info op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Cookies
www.gokspelletjes.info plaatst zelf geen cookies op uw computer. Op het moment dat u de gratis demo spelletjes speelt die u op onze website vindt, dan kan OneCasino(de eigenaar van de spellen) cookies gebruiken om o.a. na een bepaalde inactieve periode het spel automatisch af te sluiten. Wij zijn niet aansprakelijk voor het cookie beleid van OneCasino.

Op www.gokspelletjes.info houden wij onze bezoekers statistieken bij middels Google analytics. Dit betekend dat Google cookies gebruikt om o.a. te kunnen bepalen of u een unieke of een terugkerende bezoeker bent.

Voor meer informatie over cookies: nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)